Privatpolitik

Kære nyhedsbrevsmodtager, kunde og gæst.

Som følge af ændringer i den nye EU-lov kaldet General Data Protection Regulation (forkortet GDPR), har jeg opdateret min privatlivspolitik.

Det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg ved, at jeg beskytter de oplysninger, du deler med mig – uanset om du modtager mit nyhedsbrev) eller er kunde hos mig her på www.janneringius.dk eller www.hjertetstid.dk.

Min databeskyttelsespolitik vil løbende blive holdt opdateret, sådan at den altid er i overensstemmelse med lovgivningen og er tilpasset min måde at drive forretning på.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig på janneringius@gmail.com

 

  1. Jeg er den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?

Janne Ringius er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Mine kontaktoplysninger er:

Janne Ringius
Baunevej 15
4000 Roskilde

Telefon: 28 21 30 31

Mail: janneringius@gmail.com

 

  1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Jeg registrerer følgende oplysninger om dig i nedenstående tilfælde:

Nyhedsbreve: Fornavn, efternavn (hvis opgivet) og emailadresse

Kommentarer på blogindlæg: Opgivne navn og e-emailadresse

Køb af fysiske-, service- eller onlineprodukter: Navn, adresse, emailadresse og telefonnummer

Formålet med registreringen og behandlingen af oplysningerne er som følger:

Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til mit nyhedsbrev sker således, at jeg kan sende dig den relevante information.

Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med køb enten via hjemmesiden eller igennem individuelle sessioner sker med det formål at kunne levere din vare, sende dig en faktura og for at kunne yde dig service i tilfælde af problemer med leveringen.

Retsgrundlaget for min behandling af dine personoplysninger:

Når jeg anvender dine oplysninger, sker det altid i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Det primære retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen:

Som nævnt ovenfor sker min behandling af dine personoplysninger bl.a. på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er, at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af mine opgaver for dig.

 

  1. Kategorier af personoplysninger

Jeg behandler kun almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, emailadresse og telefonnummer.

 

  1. Modtagere eller kategorier af modtagere

Jeg videregiver eller overlader kun dine personoplysninger til relevante databehandlere.

 

  1. Opbevaring af dine personoplysninger

Ift.  opbevaring af dine personoplysninger lægger jeg vægt på, hvor længe jeg har behov for oplysningerne, dels i forhold til den service, jeg gerne vil yde til dig som kunde, dels i forhold til lovgivningskravene.

I forhold til nyhedsmail slettes dine oplysninger når du afmelder dig dette, og ellers opbevares disse så længe du nyder at modtage nyhedsmailen. Mht. køb af produkter eller ydelser online eller fysisk, så opbevares relevante oplysninger i maksimalt 5 år.

 

  1. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer. Af hensyn til krav om opbevaring af regnskabsmæssige data, kan tilsendte fakturaer mv. hvoraf data fremgår dog ikke slettes før 5 år efter det regnskabsår hvori købet er foretaget.

Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du har i visse tilfælde, medmindre du har afgivet et forudgående samtykke hertil, ret til ikke at være genstand for afgørelser, der alene baseres på automatisk behandling, herunder profilering. Bemærk dog, at der i visse tilfælde kan være undtagelser til rettighederne.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig på janneringius@gmail.com.

 

  1. Hvordan sikrer jeg dine personlige oplysninger?

Jeg har indført passende tekniske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at dine personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

  1. Kontakt og klage

Hvis du ønsker at indgive en klage eller er bekymret for, hvordan jeg anvender dine personoplysninger, bedes du i første omgang kontakte mig, således at vi kan finde en løsning på dit problem hurtigst muligt.

Du kan kontakte mig på janneringius@gmail.com.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

… … … … … … …

 

Denne politik er gældende fra den 25. maj 2018.