Spirituel vejledning og transformation

Find vejen hjem til dit eget hjerte

Hvad er retfærdighed?

Den spirituelle vej, er en vej, der på mange måder kan være svær, den er nemlig ikke rationel.

Mange tror, at den spirituelle vej udelukkende er en vej man går, når man vil have mere nydelse og frihed ind i sit liv, det oplever jeg ikke er hele sandheden.

Naturligvis kan målet være, at man oplever et kald indefra, der ønsker at komme mere frem og få mere fylde, fordi man oplever at det ville give mere mening, skabe mere overskud og mere lyst til livet, MEN hvad betyder det på det ydre plan?

Det kan godt betyde krise, opbrud og en forandring som man ikke helt ved, hvordan man skal håndtere.

Sjælens behov for frihed og personens behov for frihed, er nemlig ikke det samme!

Jeg er selv en person der gennem mange år har forsket ind i krisens opstandelse, og brugt mit eget liv som udgangspunkt.

På den måde har jeg oplevet, at den retfærdighedsstatue som mange kender, ikke helt kan stå mål, med den retfærdighed som hjertet eventuelt søger at finde.

Når lyset fra sjælen ønsker at skinne ud i verden, kan mennesket i sin ydre form, opleve frygt, sorg, vrede og generel modstand inden i sig.

  • Det kan ofte blive en kamp mellem personen og sjælen.
  • Det kan ofte blive en kamp mellem tillid og frygt.

Jeg oplever, at der er en dyb form for kærlighed, der er på vej ind i vores verden, og den er ikke rationel.

Den kan ikke nødvendigvis måles på de gamle normer.

Den kan ikke altid forstås med det rationelle sind.

Hjemme hos mig har frihedsstatuen fået et stort hjerte om halsen, for at minde mig om, at den nye tidsalder, og det som jeg kalder HJERTETS TID, er en tid hvor sjælens rettigheder og ønsker om frihed skal have mere fylde.

Hun er mere blevet en spirituel stemme om retfærdighed, end en fysiske stemme om retfærdighed.

Sjælens lys og kærlighed arbejder gennem os mennesker, og det gør den gennem den kærlighed du og jeg giver, ikke bare til andre mennesker, men også til os selv.

Selvom sjælen er meget større i sin kraft end mit lille ego er, så oplever jeg ikke, at den kan komme ind på jorden, uden at jeg drager omsorg og kærlighed for mig selv.

Vi har brug for at arbejde sammen, min sjæl og jeg.

Sjælen og egoet skal finde en forståelse for hinanden.

Jeg oplever, at den krise som vi oplever i verden lige nu, er en mulighed for at den spirituelle vej kan blive mere synlig, for dem der er klar.

Lyset lever i hjertet, og det gør den i både dit og mit.

Når mørket, forvirringen og frygten er højest, har lyset det med at bryde igennem!

Kærlighed er lys!

Jeg hepper for at mere kærlighed vil vise sig i vores verden, og jeg ønsker selv at være med til at støtte alle dem der er klar til at tage det næste skridt i deres egen spirituelle udvikling.